Gebroken dak

Knikdak of gebroken dak met een (uitwendig gezien) holle knik. Ook: een aangekapt dak waarbij het onderste dakschild (onderschild) aangekapt is. De term aangekapt wordt meestal bij dakkapellen gebruikt. Een mansardekap of mansardedak is een dakvorm waarbij het onderste deel van het zadeldak of schilddak steiler is dan het bovenste deel, waardoor een geknikte vorm ontstaat.

Je ziet het mansardedak vooral terug bij de ietwat traditionele bouw, vroeger zag je dit type dak namelijk vaak terug bij landhuizen.

Bij een mansardedak, in de originele . Schilddak met uilenbord. Een zadel- of schilddak waarvan elk dakvlak geknikt is. Mansarddak of gebroken dak. De ondervlakken zijn steiler dan de bovenvlakken. Dat komt omdat de twee vlakken bovenin geknikt zijn waardoor er vier dakvlakken ontstaan.

Het mansardedak is in principe een “ gebroken zadeldak”. Daarbij is het onderste gedeelte van het dakvlak tegen de gevel .

Daarmee is dit daktype het omgekeerde van een geknikt of aangekapt dak of van een dak met . Andere benamingen zijn mansartdak, gebroken dak , gebroken kap of Franse kap. Het dak is het best te omschrijven als vorm met gebroken, naar buiten geknikte vlakken. Daarom laat een mansardedak een . Een mansarde verwijst ook naar de (bewoonbare) zolderruimte, al dan niet onder een mansardedak. Het onderste gedeelte van het schuine dak is steiler dan het bovenste gedeelte, . Nederlands) op mijnwoordenboek.

Men verdeelt alsdan de geheele breedte van het dak in twee gelijke deelen, . Het gewoonlijkste is een koperen bol, van ongeveer duim middellijn , welken men luchtledig maakt , en daarna in de lucht weegt. Een gebroken dak , dat , volgens m aïsard , een beroemd Fransch bouwkundige ten tijde van iomwijk XIV , is zamengesteld , noemt men eene mansarde. Het dak van het gebouw is een zoogenaamd gebroken dak met eene doorloopende middelgoot, welke door dakftoelen , die onder de gootplaat en op den . Met een gebroken been loop je niet. Ik kan niet slapen meer, sinds mij die droom vervolgt!

Drank en pillen brengen jouw geliefde niet en nooit terug. Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden?

Rijmwoordenboek GEBROKEN DAK : 2rijmwoorden in het Van Dale Rijmwoordenboek.

Wat rijmt er op GEBROKEN DAK. In eene andere omgeving zou het eigenaardig gebroken dak van den masdjid nog de aandacht getrokken hebben , hier kon het tot verlevendiging van het tooneel niet bijdragen. Op den anderen oever voeren wij langs de voorloopers van de eigenlijke Europeesche vestiging, een lange rij Boegineesche woningen,. Een parallelogram ABCD is een vierhoek, welks tegenoverstaande zijden evenwijdig zijn , namelijk CD aan AB , en BD . Dit historische daktype. Dakvormen – Joost de Vree.

Niet zelden treffen de dakvlakken elkaar boven bij een geheel plat dak, vooral bij de . Een mansardedak, ook wel gebroken dak of gebroken kap genoem heeft naar buiten geknikte dakvlakken. Sinterklaas gaf een harde klap op de tafel. De verlanglijsten zijn weg!

Weet jij soms waar ze zijn? Maar nu is die doos ineens verdwenen. Piet haalde zijn schouders .